top of page

Tiedote 20.12.2022

Rauman Seudun Katulähetys ry käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut taloudellisin ja tuotannollisin perustein 20.12.2022. Järjestö suunnittelee henkilöstökulujen säätötoimenpiteitä ja organisaation rakenteiden muutoksia, joiden avulla pystytään turvaamaan organisaation toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Rauman Seudun Katulähetys ry työllistää yhteensä 25 henkilöä ja muutosneuvotteluiden piirissä on 13 henkilöä. Arvioitu henkilöstön vähennystarve kohdentuu toimisto- ja toimihenkilöihin ja henkilöstökulujen säästötoimenpiteet vakituisen henkilökunnan osa-aikaiseen lomauttamiseen.

Kulusäästöillä ja työvoiman mahdollisilla muutoksilla pyritään aikaansaamaan järjestön perustehtävän ja toiminnan kannalta suotuisimmat ratkaisut, jotta järjestö pystyy tulevaisuudessakin toteuttamaan ydintehtävänsä laadukkaasti. Lisätietoja: vt toiminnanjohtaja Rebekka Ylén, 044 068 4938

(20.12.2022)

bottom of page