top of page
Rekry: etsivä nuorisotyöntekijä

 

Etsimme joukkoomme ammattitaitoista etsivää nuorisotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Tavoitteena on auttaa toimintaan vapaaehtoisesti osallistuvia alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan, elämänhallintaa ja mahdollisuuksiaan päästä koulutukseen ja työelämään.

Etsivän nuorisotyöntekijän työtehtäviin kuuluu yksilötyöskentely ja palveluohjaus, ohjattu ryhmämuotoinen toiminta sekä jalkautuva ja moniammatillinen verkostotyö. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta työssä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan tuntemus ja kokemus nuorten parissa tehtävästä työstä.

Palkkaus: Yksityisen sosiaalipalvelualan TES, G24. Työ on kokoaikainen, 38h 20min /vko. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote ennen työn aloittamista.

Aloitus mahdollisimman pian.

Lisätiedustelut: Rebekka Ylen, 044 068 4938 tai rebekka.ylen@rskl.fi

Työhakemuksen ja CV:n voit lähettää sähköisesti osoitteeseen rebekka.ylen@rskl.fi

(1.10.2021)

bottom of page