top of page
Rekry: Fructus-hankkeen vastuukoordinaattori

Etsimme Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaan Fructus -hankkeeseen vastuukoordinaattoria. Hankkeen tavoitteena on toimintaan osallistuvien henkilöiden työllistymisen esteiden selvittäminen ja poistaminen. Hanke tarjoaa osallistujilleen muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa sekä ryhmä- ja yksilövalmennusta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda työllistymisen esteitä vähentävä malli erilaisia arviointityökaluja ja tutkimusyhteistyötä hyödyntäen. Hankkeen tutkimuksellista osa-aluetta toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra -koordinaatiohankkeen kanssa.

Vastuukoordinaattori vastaa kokonaisuudessaan hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista, tavoitteiden ja strategian toteutumisesta sekä toteuttaa hankkeen varsinaista asiakastyötä ja ryhmätoimintaa. Lisäksi vastuukoordinaattorin tehtäviin kuuluu toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä organisointi- ja sosiaalisia taitoja, ESR -hankemaailman ja tutkimuksellisen työotteen tuntemusta sekä aktiivista otetta työn kehittämiseksi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan alan työkokemus. Hanke toimii Raumalla ja Porissa, vastuukoordinaattorin toimialueena on pääosin Rauma.

Tehtävä on määräaikainen, hankeajan päättymiseen 31.3.2023 saakka. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, palkkaus 2800€/kk. Työ on kokoaikainen, 38,3 h/vko.

Työ alkaa mahdollisimman pian.
Lisätiedustelut Rebekka Ylén, 044 068 4938 tai rebekka.ylen@rskl.fi.

Työhakemus ja CV osoitteeseen rebekka.ylen@rskl.fi.

(26.10.2021)

bottom of page