top of page

UPPO-hanke

UPPO - ulkopuolelta polkuja osaamiseen -hanke hakee uudenlaisia ratkaisuja nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseksi Porin, Rauman ja Eurajoen alueilla. Hankkeen päätoteuttajana on Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina Rauman Seudun Katulähetys ry sekä Porin Sininauha ry.

Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ihmiset, jotka hyötyvät rinnalla kulkevasta tuesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää riittävän pitkäkestoinen, kokonaisvaltaista kuntoutumista tukeva ja koulutusosallisuutta lisäävä yksilöllisen ohjauksen malli, joka auttaa osallistujaa kiinnittymään yhteiskunnallisiin palveluihin. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä niin, että kohderyhmään kuuluvien ulkopuolisuus vähenee ja palveluiden yhteensovittaminen paranee. 

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Rauma, Pori ja Eurajoki. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2019 – 30.9.2022.

Hanke sai jatkorahoituksen ajalle 1.10.2022-31.7.2023. Jatkoajalla hanke järjestää ryhmämuotoista toimintaa ja yksilöohjausta neuropsykiatrisista tai mielenterveyden haasteista kärsiville.

Yhteystiedot:

Sanna Malin

Projektipäällikkö

Puh: 050 344 3404

sanna.malin(at)valo-valmennus.fi

Kirsi Heino

Valmentaja

Puh: 044 393 3181

kirsi.heino@rskl.fi

uppo logo.png
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png
valo-valmennus.png
sininauha-logo-teksti-2-koko-1-(450px-X-200px).png
Rauman-Seudun-Katulähetys-ry-LOGO.png
bottom of page