Työhönvalmennus ja toiminnallinen uravalmennus

Työhönvalmennus tarjoaa henkilökohtaista tukea työllistymiseen ja työpaikan etsimiseen, työsopimuksen solmimiseen sekä työsuhteen vakiinnuttamiseen. Valmennus auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja kehittymistarpeita työllistymisen edistämiseksi. Palveluntuottajan valmennustyö perustuu asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen, rinnalla kulkemiseen ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Valmennusta toteutetaan yksilövalmennuksena, ryhmässä sekä myös aidossa työelämäympäristössä.

Valmennuksessa korostuvat positiiviset kokemukset ja osallistujien itsetuntemuksen- ja luottamuksen kehittyminen. Myönteisiä kokemuksia yhdessä reflektoimalla tehdään näkyväksi onnistuneen työnhaun keskeisiä perustuksia. Palvelu on tarkoitettu Satakunnan TE-toimiston asiakkaille. Valmennus toteutetaan Valo-Valmennusyhdistyksen, Rauman Seudun Katulähetyksen ja Porin Sininauhan yhteistyönä.

 

Ota yhteyttä!

Marko Kerola puh. 044 068 4997, marko.kerola(at)rskl.fi, Rebekka Ylén puh. 044 068 4938, rebekka.ylen(at)rskl.fi, Jenni Moilanen puh. 044 068 4991, jenni.moilanen(at)rskl.fi tai Mervi Haavanlammi puh. 040 353 9276, mervi.haavanlammi(at)valo-valmennus.fi.

Toiminnallisen uravalmennuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan valmiuksia sijoittua työmarkkinoille tai koulutukseen. Valmennuksessa selkiytetään osallistujan käsitystä omista vahvuuksistaan, kehittämistarpeistaan ja mahdollisuuksistaan. Valmennus tukee osallistujaa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen suunnittelussa.

Toiminnallinen uravalmennuskokonaisuus kestää 5 – 40 päivää ja se räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sisältöinä voivat olla esimerkiksi ammatinvalinta- ja uravaihtoehdot, koulutukseen hakeutuminen, tietotekniset taidot ja sähköinen asiointi. Työskentelyssä käytetään toiminnallisia menetelmiä ja ympäristöjä. Näissä hyödynnetään myös  luontoympäristöä ja liikunnallisia ympäristöjä. Valmennus toteutetaan Valo-Valmennusyhdistyksen, Rauman Seudun Katulähetyksen ja Porin Sininauhan yhteistyönä.

Palvelu on tarkoitettu Satakunnan TE-toimiston asiakkaille.

Ota yhteyttä!

Marko Kerola puh. 044 068 4997, marko.kerola(at)rskl.fi, Rebekka Ylén puh. 044 068 4938, rebekka.ylen(at)rskl.fi, Jenni Moilanen puh. 044 068 4991, jenni.moilanen(at)rskl.fi tai Mervi Haavanlammi puh. 040 353 9276, mervi.haavanlammi(at)valo-valmennus.fi.